Make your own free website on Tripod.com

1 2 3 4 5 6 7

สนทนาที่สายลม
( เดือนกันยายน ๒๕๓๓ )
ผู้ถาม :"ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะหล่อสมเด็จองค์ปฐมและสร้างมณฑปใกล้พระ ๓๐ ศอกหรือครับ?"

หลวงพ่อ :"ที่ตรงนั้นแปลก รถแทรกเตอร์เคยเข้าไปดินแห้ง ๆ ฟรี ไปไม่ได้ พอเข้าไปถึงเครื่องติด ล้อหมุน แต่สายพานไม่เดิน และก็ยามปกติเวลาพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จขึ้นจากที่นั้นบ่อย เห็นกันบ่อยครั้งมาก ก็เป็นว่าสร้างทับที่พระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อตอนขากลับขึ้นไป หมอจรูญ เขาขึ้นไป มีหมอหลายคนก็คุยกัน ถามว่าจะสร้างวิหารแบบไหน ก็เลยคิดจะสร้างวิหารแบบโบสถ์ใช่ไหม ท่านเลยตัดสินใจบอก เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน สร้างเหมือนหลังนี้ ( มณฑปแก้วที่ข้างตึกรับแขก ) เอาเหมือนหลังนี้ทุกอย่างและหาที่ให้เสร็จในวัดนี้นะ และนั่ง มองที่ว่าจะสร้างที่ไหนจะเหมาะ ท่านก็ชี้ให้"

ผู้ถาม : "คงจะเป็นองค์แรกของโลก"

หลวงพ่อ : " ใช่ ๆ ๆ เออ...ไม่มีใครเขาพูดถึงกันนะ อย่างเก่ง ๆ ก็ สมเด็จพระพุทธทีปังกร คือว่าสมเด็จพุทธทีปังกรนี่ พระพุทธเจ้าเราปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรก แต่ว่าองค์ปฐมไกลกว่านั้นเยอะ พระพุทธเจ้านี่มีหลายแสนองค์นะ ไม่ใช่มีองค์เดียว องค์ปฐมนี่ลำบากมาก ถามท่านว่า บำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่ บอกเขาบำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขย ฉัน ๔๐ อสงไขยกว่า เพราะไม่มีตัวอย่าง ก็ถามท่านว่าทำไมจึงคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ท่านบอกไม่รู้ มันมีชาติหนึ่งคิดว่า คนเกิดมาแล้วมันมีทุกข์ ทำไงจึงหมดทุกข์ ทำไปมันก็ทำผิดบ้าง ถูกบ้าง ใช่ไหม...ใหม่ ๆ ต่อไปก็เข้าเขตถูก"

ผู้ถาม : "หลวงพ่อเคยมีความเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านบ้างไหมครับ ?"

หลวงพ่อ :"องค์ปฐมนี่ท่านเคยบอกว่า ฉันเคยเป็นลูกในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะ ในกาลก่อน ๆ นะ แล้วต่อมาในสมัยที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้า ฉันก็ปรารถนา ๑๖ อสงไขย อยากจะให้เก่งเหมือนพ่อ..." ( หัวเราะ )

( หลังจากสอนพระกรรมฐาน และลูกหลานสวดอิติปิโสถวาย ๓ จบแล้ว ในขณะที่หลวงพ่อฟังสวด หลวงพ่อพนมมือนั่งนิ่งเป็นสมาธิ สวดจบแล้วท่านมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกว่า )

สมเด็จองค์ปฐมท่านมาบอกว่า "เออ...ถ้าหล่อรูปฉันน่ะ เอาแก้วอย่างดีติดที่นิ้วก้อยสักแก้วได้ไหม...นิ้วก้อยซ้าย?" เลยถามท่านว่า ถ้าบังเอิญเขาให้มากกว่านั้นล่ะ "ก็ติดที่แท่นก็แล้วกัน"
แก้วอย่างดีมันก็เพชร เอาแก้วอย่างดี ท่านบอกอย่างนั้น ถามว่า ขโมยเขาไม่ลักหรือ "แกทำให้ดีลักไม่ได้ ท้าวมหาราชมีมาก บีบคอแน่" ถ้ามากจริง ๆ ท่านบอกให้ติดที่ผ้าอะไร.. ผ้าทิพย์ ก็เป็นอันว่าท่านบอกว่า ถ้าบอกเขาว่าหนึ่งมันจะไม่เป็นหนึ่ง เพราะองค์ปฐม ท่านเลยบอกเอางั้นก็แล้วกันนะ แก้วน่ะไม่ต้องดีนัก ราคาแพงมากเกินไป เวลาขโมยลักไปจะเสียดาย เอาแก้วอย่างเลว ตูดขวดก็ได้.. ( หัวเราะ )

บทผนวก

หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า สมเด็จองค์ปฐมทรงพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธสิกขี" แต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ผ่านไปแล้ว อาจจะมีชื่อซ้ำกันก็ได้ โดยเฉพาะชื่อนี้มีด้วยกัน ถึง ๕ พระองค์ จึงเรียกขานกันว่า "พระพุทธสิกขีที่ ๑" พระองค์จึงทรงเป็นต้นพระวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ จึงสมควรยกย่องพระพุทธองค์ ว่าทรงเป็น "สมเด็จองค์ปฐมบรมครู"อย่างแท้จริง

ครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จมาเล่าให้หลวงพ่อฟังที่บ้านสายลมว่า สมัยที่พระองค์ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ ในเวลานั้นคนมีอายุขัยประมาณ ๘ หมื่นปี พระองค์เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์เมื่อพระชนมายุได้ ๔ หมื่นปี หลังจากทรงผนวชแล้วเป็นเวลาอีก ๒ หมื่นปี จึงได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก พระองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์อีกประมาณ ๒ หมื่นปี จึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานหลังจากทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง ๔๐ อสงไขยกัป ในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เอง ดังนี้


กลับหน้า 3ไปหน้า 5Copyright © 2001 by
Amine
10 พ.ค. 2544 03:15:53