Make your own free website on Tripod.com
นิมิต ปัญหาการเผาศพ

 • นิมิตเห็นตัวเองอีกภาพหนึ่ง
 • เห็นภาพท่านแม่ศรีถือดาบ
 • นั่งสมาธิเห็นคนแต่งชุดขาว
 • มรรคผลรู้ได้ด้วยตนเองหรือ
 • พระสอนไม่เหมือนกัน
 • พระยายมบอกว่าจะตาย
 • เห็นภาพพระสีวลี
 • เห็นดวงแสงสว่าง
 • ทำสมาธิเห็นหัวกระโหลก
 • พบพระพิฆเนศ
 • ทำสมาธิเห็นหมา
 • เจ้าแม่กวนอิม
 • ปฏิปทาพระโพธิสัตว์
 • พระโพธิสัตว์ทำไมยากจน
 • ปัญหาการกราบศพ
 • ปัญหาการเผาศพ