Make your own free website on Tripod.com
ความฝันและ
คำทำนายอิงธรรมะ

 • ฝันเห็นผี
 • ฝันเห็นหลวงพ่อซูบผอมและตาแดง
 • เรื่องศพของพระมหากัสสปะ
 • ฝันว่านั่งร่วมโต๊ะกับหลวงพ่อ
 • ฝันว่าไฟไหม้ประเทศชาติ
 • ฝันเห็นพระบาทพระพุทธเจ้า
 • ฝันเห็นลูกแก้ว
 • ฝันเห็นเตี่ยกลายเป็นพระ
 • ฝันเห็นหลวงพ่อกับในหลวง
 • เรื่องตายแล้วเกิดใหม่
 • ฝันเห็นพระยายมราช
 • ฝันเห็นปู่เป็นงู
 • ฝันว่าผู้ตายอยากได้น้ำเกลือ
 • ฝันว่าพ่ออยากเกิดเป็นคน
 • ฝันเห็นพ่อแม่ของหลวงพ่อ
 • ฝันเห็นหลวงพ่อใส่สร้อยข้อมือ
 • ฝันเห็นหลวงพ่อตายแล้วฟื้น