Make your own free website on Tripod.com
ศาลพระภูมิ ปัญหาภายในครอบครัว

 • ความเป็นมาของการตั้งศาลพระภูมิ
 • หน้าที่ของพระภูมิ
 • สนใจเรื่องพิธีบวงสรวง
 • เครื่องบวงสรวงแบบย่อ
 • วิธีบูชาที่ถูกต้อง
 • ปัญหาเรื่องรุกขเทวดา
 • แม่ห่วงสมบัติ
 • แต่งงานแล้วอยากถือศีล 8
 • คิดปรามาสพระรัตนตรัย
 • มโนกรรม
 • จำเป็นต้องทำแท้ง
 • มีลูกเกิดในวันพระ
 • ทำงานแต่ไม่ได้ 2 ขั้น
 • เคยตีพ่อตีแม่
 • ถวายสังฆทานให้น้องชาย
 • พ่อตาย , แม่ตาย , ลูกตาย
 • ฆ่าสัตว์เพราะความยากจน
 • การปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์แบบย่อ