Make your own free website on Tripod.com
อานิสงส์ทาน -
ศีล - ภาวนา


 • การสร้างพระพุทธรูป
 • การทอดกฐินและการทอดผ้าป่า
 • การถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน
 • ปัตตานุโมทนามัย กับ
  ไวยาวัจจมัย
 • การรักษาศีล
 • การเจริญพระกรรมฐาน
 • อุปสมบทบรรพชา
 • คาถาพระปัจเจกโพธิ์
 • การอุทิศส่วนกุศล
 • การชำระหนี้สงฆ์
 • อุปฆาตกรรม
 • ปัญหาการบริโภคเนื้อสัตว์
 • ปัญหาการเข้าทรง
 • เครื่องรางของขลังและพระบรมสารีริกธาตุ
 • บุญถวายสังฆทาน
 • บุญพระกรรมฐาน