Make your own free website on Tripod.com
คำนำ
หนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นด้วยเสียง คือ บันทึกเสียงแล้ว ให้พระอธิชัย (น้อย) น้องชาย ดร.ปริญญา นุตาลัย เป็นคนคัดจากเสียงเป็นตัวหนังสือ การพูดก็กระท่อนกระแท่น เพราะมีอาการป่วยมาก เมื่อ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๔ เป็นวันครบอายุ ตามที่ท่านต่อให้ และท่านขอให้ต่อใหม่อีก ๒๐ ปี หรืออยู่ถึงอายุ ๑๒๐ ปี ก็ไม่รับปากท่าน เพราะครบสัญญาต่ออายุคราวไร เป็นป่วย หนักทุกคราว มาคราวนี้มีอาการหนักกว่าทุกคราว และระยะยาวนานมาก จึงกราบเรียนท่านว่า ถ้าจะให้อยู่เพื่อทำงาน ก็ขออย่าให้ป่วยหนัก ถ้าป่วยหนักอย่างนี้ ก็ขอไปเลย ถ้าบ้านใหม่ไม่เปิด ก็จะพัก ที่สาธารณะ ( จุฬามณี ) อาการบางอย่างค่อยดีขึน หลังจากโรคร้าย ๔ อย่าง คือ
๑. ความดันสูงถึง ๑๖๐ เศษ
๒. ท้องถ่ายไม่ออก ฉันอาหารไม่ได้ อาเจียนตั้งแต่ ๔ โมงเย็นถึง ๕ ทุ่ม
๓. หัวใจเต้น ๆ หยุด ๆ เหนื่อยมาก หน้ามืดตาลาย เวลานี้อาการยังมีอยู่
๔. มีน้ำในปอด

อาการทั้งหมดเป็นอาการที่ต้องตาย ทั้งนี้เพราะมีเสมหะ ก้อนใหญ่กว่าปาก อุดอยู่ในช่องท้อง ทำให้กินยาไม่ลง กินอาหารไม่ลง ดื่มน้ำก็อาเจียน แต่เมื่อท่านไม่ให้ตาย เจ้าเสมหะก็ออกมาทางปาก ๒ ก้อน ใหญ่มาก มันถึงปาก ต้องรีดตัวออก เพราะมันใหญ่กว่าปาก และแข็งมาก บีบได้มันไม่เละ พร้อมทั้งอายุครบอายุขัย จึงตั้งใจทำงานทิ้งทวน สอนกรรมฐานตอนปลาย สร้างอาคารไว้เป็นอนุสสติ แก่ผู้เห็น ถ้าป่วยหนักเมื่อไร เป็นไปเมื่อนั้น เพราะอยู่อย่งคนไม่มีสัญญาผูกมัด สบายใจ
หนังสือนี้ทำเพื่อแจกแก่ท่านที่มาทำบุญ ตั้งแต่ ๑ บาทขึ้นไป ให้เปล่าไม่ได้ เกรงว่าจะรกบ้านท่าน สาระก็ไม่มีอะไร นอกจาก บอกให้ทราบความเป็นมาของการก่อสร้าง พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์ ปฐม และเจดีย์ดอกพุดตาน ประดับแก้ว เท่านั้น
ที่สุดขอทุกท่านที่อ่าน และร่วมทำบุญกับคนคอยความตาย คือ อาตมา จงมีความรุ่งเรืองสมหวังตามที่ตั้งใจจงทุกประการ เทอญ

Copyright © 2001 by =>อ่านประวัติ ฯพระราชพรหมยาน
Amine ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
29 เม.ย. 2544 21:35:13