Make your own free website on Tripod.com


พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลับรายการหลัก


อันนี้ได้จากบ้านคุณปู่ อ่านดูถึงได้รู้ว่าหลวงพ่อฯได้ร่วมปรารภอยู่ด้วย..กำลังทำนะครับ
ถ้าอยากดูคำปรารภก็ดูได้ที่นี่ ก่อนครับ
:)

Copyright © 2001 by
Amine
26 เม.ย. 2544 22:00:00