Make your own free website on Tripod.com
คำปรารภ

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้จัดการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ โดยมีความประสงค์แต่เพียงว่า ให้มีกิจกรรมใหม่ ๆ ในช่วงฝึกธุดงค์เท่านั้น จะได้ไม่เงียบเหงาเกินไป ก็ลองฝึกดู

ผลปรากฏว่า ได้ผลอย่างคาดไม่ถึง มีคนสามารถถอดอทิสสมานกายแบบเต็มกำลังได้ คือ ไปได้ทั้งตัว ( ตัวใน ) ไปพบเห็นสวรรค์ พรหม นิพพาน ได้อย่างแจ่มใส และสามารถพูดคุยกับท่านที่อยู่ข้างบนได้อย่างรู้เรื่อง โดยละเอียด ผู้ที่ฝึกได้ดีอย่างคาดไม่ถึงก็คือ คุณปู ศรีนวล อยู่จังหวัดสุพรรณบุรี เธอได้ไปพบหลวงพ่อและคุยกับหลวงพ่ออย่างสนิทสนม จำได้ละเอียดเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่ได้รับฟัง

ในวันที่ ๑๕ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ นี้ ทางวัดท่าซุงได้จัดอยู่ธุดงค์อีกครั้งหนึ่ง และในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม มีการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังอีกครั้งหนึ่ง จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ การฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อต้องการให้ท่านผู้ไม่เคยฝึกได้รู้ลีลาการฝึก ว่าฝึกกันอย่างไร จะต้องทำกำลังใจอย่างไร จึงจะสามารถฝึกได้ โดยนำประสบการณ์การฝึก จากผู้ฝึกหลายท่านที่ฝึก ได้แล้ว เมื่อปี ๒๕๓๖ มาลงไว้เป็นตัวอย่าง

อาตมามีความดีใจมาก ที่ท่านทั้งหลายฝึกกันได้ ไม่เฉพาะแต่ที่ลงไว้ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น มีผู้ฝึกได้หลายคนมาเล่าให้ฟังในภายหลัง ฟังแล้วรู้สึกดีใจมากที่การฝึกครั้งแรกได้ผลกันมากถึงเพียงนี้

ในปีนี้อาตมาคิดว่า ผู้คนจะมาฝึกกันมากกว่าปีที่แล้ว เพราะโทรศัพท์มาสอบถามอยู่เสมอ ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ อาตมาจึงขออนุโมทนาแด่ท่านทั้งหลายที่มีความตั้งใจดี ที่จะมาฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่วัดท่าซุง ขอทุกท่านจงฝึกได้สมความปรารถนาทุก ๆ ท่าน เทอญ

Copyright © 2001 byคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิ =>พระครูปลัดอนันต์ พทธฺญาโณ
Amine เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
15 ก.ค. 2544 00:23:19๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗