Make your own free website on Tripod.com
ยินดีต้อนรับท่านผู้เข้าชมทุกท่านนะครับ ที่ผมได้จัดทำโฮมเพจนี้ขึ้นมา สืบเนื่องจากมีความเคารพในพระพุทธศาสนา และมีความนับถือหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ฯ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) จึงได้นำคำสอนของท่านในการอธิบายพระพุทธศาสนามาลงในอินเตอร์เนทนี้ เพื่อเป็นการบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งบูชาคุณของหลวงพ่อฯท่านที่ได้เหนื่อยยากในการสอนลูกหลาน แม้ท่านจะได้มรณภาพไปแล้วแต่คำสอนของท่านก็ยังคงอยู่เป็นแนวทางอยู่ต่อไป รวมทั้งในการจัดทำโฮมเพจนี้ได้รวบรวมหลายๆอย่างที่ผู้จัดทำสนใจและคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมไว้พอสมควรครับ

ถ้าข้อความที่ผมได้คัดลอกมาลงไว้นี้ ทำให้บางท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เคยรับฟังจากที่ใดมาก่อน ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเปิดใจให้กว้างและลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่า ตรง ตามความเป็นจริงหรือไม่ หรือลองนำไปปฏิบัติก่อน ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เกิดผลจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ขอความกรุณาอย่านำผลของท่านไปเป็นตัวอคติและกล่าวโทษถึงหลวงพ่อฯหรือพระพุทธศาสนาเลยนะครับ เพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารไม่ได้มีไว้เพื่อสอนคน ๆ เดียว หรือ คนกลุ่มเดียว ดังนั้นแนวทางปฏิบัตินั้นจึงไม่ใช่มีอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน และทุกแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนนั้นสามารถปฏิบัติเพื่อถึงความหลุดพ้นได้เหมือนกัน ดังนั้นไม่มีผลแก่ท่านแต่กับบุคคลอื่นก็อาจมีผลตรงก็เป็นได้ ขอท่านที่เข้าชมอย่าได้ให้อคติมาบังใจ พระพุทธศาสนามีจุดหมายเดียวคือ พระนิพพาน ทางนี้ก็คงเป็น ๑ ในทางทั้งหลายเหล่านั้น อาจอ้อมหรืออาจสั้นก็ได้สำหรับแต่ละบุคคล ขอความกรุณาจากผู้เข้าชมปรับใจของท่านก่อนเข้าชมรายละเอียดทั้งหมด ... ขอบคุณครับ

ท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าชมทุกท่านไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับคำสอนคำอธิบายของหลวงพ่อฯหรือไม่ ไม่ว่าท่านจะดำเนินด้วยเส้นทางไหน แต่ขอให้ทุกท่านถึงซึ่งพระนิพพานโดยเร็วที่สุด ขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป ไม่วันนี้ก็วันหน้า ขอเพียงเชื่อมั่น มีความหวัง และ ความตั้งใจ ทำทุกอย่างให้ถึงที่สุด และดีที่สุด เชื่อว่าทุกท่านต้องสำเร็จตามปรารถนาแน่นอน
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำต้องขอโทษไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วยครับ mail มาได้ที่ kongsin@hotmail.com
ขอบคุณครับ
ผู้จัดทำ (Amine)